Một vài hình ảnh tang lễ Cố TT Thích Nguyên Kim

1/ Chân Dung Cố Thượng Tọa T Nguyên Kim: 2/ Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm   3/ Lễ Thành Phục     4/ Lễ Triều Tổ - Yết Phật   5/
image

1/ Chân Dung Cố Thượng Tọa T Nguyên Kim:

2/ Cung nghinh chư Tôn Đức quang lâm

 

3/ Lễ Thành Phục

 

4/ Lễ Triều Tổ - Yết Phật

 

5/ Khóa Lễ Lương Hoàng Sám :

 

 6/ Lễ Truy Điệu Giác Linh tại Chùa Bát Nhã – Santa Ana:

 

6.1/ TT. Thích Thánh Minh cung tuyên Tiểu Sử Cố TT. Thích Nguyên Kim :

 

 6.2/ Cảm niệm Ân Sư của Môn Đồ Pháp Quyến :

 

6.3/ Các điếu văn – văn thơ tưởng niệm – TT. Thích  Đồng Trí đọc

 

 6.4/ Những kỷ niệm về Cố TT. Thích Nguyên Kim – HT Thích Nguyên An phát biểu :

 

6.5/ Đạo Từ của HT Chứng Minh – Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Điều Hành – GHPGVNTNHK :

 

 7/ Lễ Rước Giác Linh từ Chùa Bát Nhã – Santa Ana về Đạo Tràng Nhân Quả - Garden Grove, Cali :

 

8/ Cung thỉnh Chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm tham dự Lễ Tưởng Niệm Giác Linh tại Đạo Tràng Nhân Quả :

 

10/ Lễ Tưởng Niệm Giác Linh tại Đạo Tràng Nhân Quả, Garnden Grove, Cali :

 

 10.1/ Chư Tôn Đức dâng hương khấn nguyện :

 

10.2/ Tưởng niệm Giác Linh – Môn Đồn Pháp Quyến :

 

10.3/ Đạo Hữu Phước Thắng phát biểu cảm tưởng :

 

10.4/ Phật tử Lệ Tú phát biểu cảm tưởng  :

 

10.5/ Nhóm Phật tử Quy Nhơn phát biểu cảm tưởng :

 

10.6/ Nghi Lễ Truy Tiến Giác Linh :

 

 

10.7/ Các Khóa Tụng Kinh Cầu Nguyện cho Giác Linh :

 

11/ Các hình lưu niệm tại Tang Lễ :

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm