Thái Lan: Trọng thể khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2018

Thái Lan: Trọng thể khai mạc Đại lễ Vesak LHQ 2018-giacngo.vn

“Đóng góp của Phật giáo cho sự phát triển của nhân loại” là chủ đề chính của Đại lễ Vesak LHQ lần thứ 15, năm 2018.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm