UNDV chuyển giao quyền đăng cai Vesak 2019 cho GHPGVN

UNDV chuyển giao quyền đăng cai Vesak 2019 cho GHPGVN-giacngo.vn

Theo nguồn tin của Giác Ngộ, GHPGVN được UNDV đồng thuận chuyển quyền đăng cai chính thức...

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm