Tiếp tục phổ biến pháp luật cho Tăng Ni, Phật tử

Tiếp tục phổ biến pháp luật cho Tăng Ni, Phật tử-giacngo.vn

Từ ngày 18 tới 21-6, tại huyện Quỳ Hợp và Diễn Châu, Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Nghệ An

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm