Hai Nghệ sĩ Phật tử gốc Mỹ nhận giải Danh Dự của Trung tâm Kennedy

Hai Nghệ sĩ Phật tử gốc Mỹ nhận giải Danh Dự của Trung tâm Kennedy-www.daophatngaynay.com

Hai kỳ lão nghệ sĩ Phật tử Philip Glass và lão cư sĩ huyền thoại nhạc Wayne Shorter, sẽ được nhận giải thưởng danh dự năm 2018 của Trung tâm Kennedy.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm