Chùa Vĩnh An rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư

Chùa Vĩnh An rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư-giacngo.vn

GNO - Chư tôn đức chùa Vĩnh An tổ chức lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Đức Bổn Sư.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm