Cúng dường trường hạ & bàn giao đường bê-tông

Cúng dường trường hạ & bàn giao đường bê-tông-giacngo.vn

Đoàn chư Tăng, Phật tử TP.HCM đến thăm, cúng dường trường hạ, bàn giao đường bê-tông.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm