Ủng hộ kinh sách Phật học cũng như sách vở thế học về thư viện Trí Độ - chùa Cổ Am

- Để đáp ứng nhu cầu nghiên cứu học thuật giảng dạy của chư Tăng ni và Phật tử cùng thiện hữu tri thức xa gần.
image

- Phù hợp với nhu cầu phát triển thực tế của đất  nước chúng ta, một dân tộc nổi tiếng là hiếu học.

- Khu đại học Phố Hiến - Hưng Yên đang đi vào hoạt động, giới sinh viên tri thức quy tụ về vùng đất học này rất nhiều.
Nên chư Tăng chùa Cổ Am - Hưng Yên sẽ thành lập 1 thư viện mang tên Trí Độ để đáp ứng nhu cầu thiết yếu trên.
Chúng tôi xin quý vị hữu duyên ủng hộ kinh sách Phật học cũng như sách vở thế học về thư viện Trí Độ - chùa Cổ Am.
Mọi chi tiết xin liên hệ: 
Đại đức: Thích Quán Như Vạn Lợi
chùa Cổ Am - xã Liên Phương, Tp Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên.
Số điện thoại: 0982120025

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm