Hai đơn vị hỗ trợ mổ mắt, bàn giao nhà tình thương

Hai đơn vị hỗ trợ mổ mắt, bàn giao nhà tình thương-giacngo.vn

Ban TTXH báo Giác Ngộ, chùa Phổ Thiện đã hỗ trợ mổ mắt, bàn giao nhà tình thương.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm