Ni giới PG Tiền Giang bàn giao “Mái ấm Phật đà”

Ni giới PG Tiền Giang bàn giao “Mái ấm Phật đà”-giacngo.vn

GNO - Ngày 11-4, Phân ban Ni giới Tiền Giang bàn giao “Mái ấm Phật đà” cho hộ nghèo.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm