Ân tình  của nữ cựu chiến binh

Ân tình của nữ cựu chiến binh-giacngo.vn

Bà Mai Thị Tuyết đã tự mình đi tìm, và viết tất cả 14.000 bức thư gửi về cho gia đình liệt sĩ...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm