HT.Thích Trí Quảng và phái đoàn thăm, hỗ trợ đồng bào tại Hà Giang

HT.Thích Trí Quảng và phái đoàn thăm, hỗ trợ đồng bào tại Hà Giang-giacngo.vn

HT.Thích Trí Quảng và phái đoàn đã đến thôn Tùng Lùn, xã Lùng Tám, nơi mà dòng nước dữ đã cuốn trôi mẹ con chị Giàng Thị Mỷ

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm