Chùa Phổ Hiền làm từ thiện hướng về Vu lan

Chùa Phổ Hiền làm từ thiện hướng về Vu lan-giacngo.vn

GNO - Tiếp tục những hoạt động dâng lên Bồ-tát Quán Thế Âm nhân ngày Khánh đản của Ngài...

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm