Đồng Tháp: Khánh thành cầu bê-tông giúp dân đón Tết

Đồng Tháp: Khánh thành cầu bê-tông giúp dân đón Tết-giacngo.vn

Ngày 7-1, UBMTTQVN huyện Tháp Mười cùng các ngành khánh thành cầu Kênh 3 Mỹ Điền.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm