CLB Tấm Lòng Vàng  An Khê - Cúng dường Trường hạ Ni giới GĐIII h Hệ phái Khất sĩ

CLB Tấm Lòng Vàng An Khê - Cúng dường Trường hạ Ni giới GĐIII h Hệ phái Khất sĩ-www.daophatngaynay.com

Y theo Tỳ Ni luật Tạng, hằng năm cứ mỗi độ hè về ,những cơn mưa bắt đầu nhỏ hạt là báo hiệu mùa An cư của hàng Tăng sĩ đã về. Trên khắp đất nước Việt Nam từ các nơi xa xôi hẻo lánh, từ thôn quê đến thành thị, các Tòng lâm thiền viện chư Tăng ni đều An cư Kiết hạ đã trở thành nếp từ ngàn xưa theo lời phật Dạy.

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm