Eisai và Dôgen, hai tổ sư Thiền Nhật Bản

Eisai và Dôgen, hai tổ sư Thiền Nhật Bản-www.daophatngaynay.com

Nhật Bản là một trong những quốc gia có mật độ tín đồ Phật giáo cao nhất thế giới. Nơi đây, Phật giáo Thiền tông đóng một vai trò quan trọng về chất lẫn lượng. Tuy con số tín đồ của Thiền tông không thể so sánh với  các tông  phái Phật  giáo khác  như Tịnh   Độ, Chân Ngôn hay Nhật Liên [1] nhưng ảnh hưởngcủa nó trên mọi phương diện và trong mọi giai tầng của đời sống văn hóa Nhật Bản thật sâu rộng nếu không nói là có tính quyết định cho việc hình thành nhân cách của quốc dân Nhật Bản. Thật vậy, ở Nhật ngày nay, đâu đâu ta cũng thấy bảng lảng màu Thiền, từ lãnh vực chính trị, kinh doanh, giáo dục, thể thao, sân khấu, mỹ thuật,  kiến  trúc, thi  ca cho  đến giao  tế, ẩm thực và tiêu khiển.

Các tin khác

1 2 3 4 5 Trang trước
Từ khóa tìm kiếm