Thiền

  Thiền nào..? Thiền của Phật tâm Thiền không nghĩ tưởng, phan duyên cảnh trần Vô tâm, vô tướng đối trần Trang nghiêm tự tánh, hiện tiền bổn lai.   Chánh
image

Thiền nào..? Thiền của Phật tâm

Thiền không nghĩ tưởng, phan duyên cảnh trần

Vô tâm, vô tướng đối trần

Trang nghiêm tự tánh, hiện tiền bổn lai.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm