Tịnh Tâm

  Đời là bể khổ sầu vương Sanh già bệnh chết chuyển luân vô thường Trăm năm tạm kiếp nhơn loài Sanh đi tử lại vô thường, khổ không Tịnh

Đời là bể khổ sầu vương

Sanh già bệnh chết chuyển luân vô thường

Trăm năm tạm kiếp nhơn loài

Sanh đi tử lại vô thường, khổ không

Tịnh Tâm tỉnh ngộ lẽ thường

Vô sanh bất diệt chân thường đặng an

Quay đầu trở lại Tánh minh

An nhiên tự tại báu châu đủ đầy.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm