Áo ngã

Áo ngã phong sương đời hư ảo Giá buốt lòng người bởi cái có - không Tướng không, không là.. không không có Ấm áp lòng hằng đầy
image

Áo ngã phong sương đời hư ảo

Giá buốt lòng người bởi cái có - không

Tướng không, không là.. không không có

Ấm áp lòng hằng đầy đủ ba thân.

***Bài thơ này nói về cái Thân và Tâm của chúng sinh nhơn loại giống như chiếc Áo mặc vào, thay ra, tâm tánh như sương gió luôn sanh diệt chuyển biến không thật có, đủ duyên hợp lại thành Có, tính chất nó vô thường, chuyển biến, duyên hợp tan hoại diệt, hết duyên thành Không.

Nhưng ngay trong cái vô thường,  không, thì còn có cái chân thật, thường hằng bất biến không sanh không diệt đó là cái Không tướng, Không tướng chính là Tướng không của các Pháp, không là tất cả nhưng cũng không không là tất cả, không gì ngoài cái không tướng, đó là Diệu pháp, thật tướng của vũ trụ hư không pháp giới, nó đầy đủ cả ba thân: Báo thân, ứng hóa thân và Pháp thân. Không gì là không thấy, không gì là không nghe, không gì là không biết.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm