Tự khuyến

Trời với nước bao la muôn nẻo Phận làm người vén khéo Đạo đời Cuộc đời dầu có xanh tươi Đó nhờ công đức nhiều đời lập nên   Ráng
image

Trời với nước bao la muôn nẻo

Phận làm người vén khéo Đạo đời

Cuộc đời dầu có xanh tươi

Đó nhờ công đức nhiều đời lập nên

Ráng tu ráng sửa cho bền

Dụng công tu mãi thấu lên chín tầng

Dù cho tiền biển bạc rừng

Nhớ câu phước báu thì đừng có quên

Bụi với cát cũng tên với tuổi

Vật thảo cầm nhờ suối xinh tươi

Còn trong bộ phận con người 

Hiếu,thân,nhân,nghĩa cho đời ngợi khen

Noi gương như chốt với then

Như trong đêm tối có đèn sáng soi

Linh căn mỗi kiếp mỗi ngôi 

Mỗi người mỗi nghiệp trả rồi cho xong

Chim khôn đậu nóc nhà nông

Người khôn hãy ráng lập công trao dồi

Trăng tròn trăng khuyết mấy hồi

Chuyên tâm xây đắp cái ngôi nhân hòa

     Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm