Mưa pháp

Đất từ thấm giọt mưa bi  Cho hoa nhân ái trổ vì chúng sanh  Nước trong Đạo vị dịu thanh Tình người nhuần gội chí thành Pháp duyên   Xuôi
image

Đất từ thấm giọt mưa bi 

Cho hoa nhân ái trổ vì chúng sanh 

Nước trong Đạo vị dịu thanh

Tình người nhuần gội chí thành Pháp duyên

Xuôi dòng nước chảy bao miền 

Suối nguồn hạnh phúc chân nguyên hạnh lành

Bồ đề tâm chẳng lợi danh 

Như mây tan tụ vận hành thiên nhiên 

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm