Tâm từ

Đến với nhau không là mầu nhiệm  Là trái tim tâm niệm hành trìChung lòng gieo hạt từ bi Cho đời sống một hướng đi thiện lành    Cội
image

Đến với nhau không là mầu nhiệm 

Là trái tim tâm niệm hành trì
Chung lòng gieo hạt từ bi 
Cho đời sống một hướng đi thiện lành 

Cội nguồn xưa lưu danh muôn thuở
Trang sử còn nhắc nhở hậu sinh
Giữ sao trọn tấm chân tình 
Kiếp người không thẹn chính mình thuần lương...

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm