Gặp nhau trong ánh Đạo Vàng

Chỉ là hai chữ Hữu Duyên Mà thâu sông núi mọi miền gặp nhau Chỉ là bốn tiếng một câu '' A Di Đà Phật '' , từ
image

Chỉ là hai chữ Hữu Duyên

Mà thâu sông núi mọi miền gặp nhau

Chỉ là bốn tiếng một câu

'' A Di Đà Phật '' , từ lâu gặp rồi !?

Chỉ là chung bóng Phật ngồi

Nhìn nhau ánh mắt, nụ cười thiết thân

Dẫu xa vạn nẻo đường trần

Mà trong khoảnh khắc đã gần tấc gang

Gặp nhau trong ánh Đạo Vàng

Hiểu nhau trong tiếng chuông vang giữa đời.


Xa gì hơn đất với trời

Gần gì hơn giữa tim người có ta?

Thì cùng chắp lại tay hoa

Hướng về Từ Phụ Thích Ca nguyện thề..

Sẽ dìu nhau bước trở về

Cùng vun xới Cội Bồ Đề tự tâm

Cho dù mê tối nghìn năm

Thắp trao đèn Tuệ mê lầm bước ra

Đông, Tây.. bốn biển một nhà

Trái tim in bóng hằng sa hữu tình

Thế nhân đâu có ngoài mình

Vào chùa hết thảy đệ huynh một Thầy

Dầu chia ly, ít sum vầy

Sống chung lý tưởng từng ngày gặp nhau

Bồ Đề Tâm rất nhiệm mầu

Nguyền trân quý một nhịp cầu Giác duyên .

Chúc nhau tu học tinh chuyên

Cho cây Tuệ Giác hiện tiền nở hoa

Dầu sông núi vẫn chia xa Lòng ta đồng điệu, chan hòa Phật quang..


_Như Nhiên_

(Kính tặng chư Bồ Đề Quyến Thuộc từ Bắc vô Nam nhân chuyến về thăm quê hương - tháng 6-2017)

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm