Giờ phút Thiền mầu nhiệm

  1-Canh ba bừng thức giấc, Lắng lòng, nghe gió reo. Vườn thiền hoa đang nở, Trăng nghiêng mình trông theo!   2-Nhẹ nhàng chân rảo bước, Thầm đọc kệ Tỳ Ni. Tâm
image

1-Canh ba bừng thức giấc,

Lắng lòng, nghe gió reo.

Vườn thiền hoa đang nở,

Trăng nghiêng mình trông theo!

2-Nhẹ nhàng chân rảo bước,

Thầm đọc kệ Tỳ Ni.

Tâm quay về chánh niệm,

An lành từng bước đi....

3-Trải bồ đoàn thiền tọa,

Quán niệm hơi thở đều,

Có-không cùng bặt dứt,

Gương tâm hiển nhiệm mầu.

4-Khói trầm thơm lan tỏa,

Phật tượng trang nghiêm ngồi.

Đèn thiền lung linh, sáng,

Sương đêm tràn nơi nơi...!

5-Không gian im vắng lặng,

"Niêm Hoa" tỏa rạng ngời...

Phút giây thiền thực tại,

Khoan khoái và thảnh thơi.

6-Lời kinh "Thiền Quán Niệm."

Phật dạy thật rõ ràng,

Thầm quay về nương tựa,

Lòng bỗng thấy lâng lâng...!

7-"An Ban Thủ Hộ Ý"

Bản kinh Phật trao truyền.

Nguyện thọ trì tu tập,

Về nguồn cội uyên nguyên.

8-Suối từ bi tuôn chảy,

Khơi dậy sức sống thiền.

Niệm ân mầu của Phật,

Đời đời kết thắng duyên!

9-"Pháp hành" siêng thực tập,

Trong tất cả mọi thời.

Đoạn trừ dần kiết sử,

Định huệ thường chiếu soi...!

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm