Bạn và Tôi

  Bạn là ai trong cái của tôi,Tôi là ai trong cái của bạn?Đường đời vạn nẽo muôn nơi,Đạo..! không tướng pháp Bạn, Tôi chính là.   Ở

Bạn là ai trong cái của tôi,
Tôi là ai trong cái của bạn?
Đường đời vạn nẽo muôn nơi,
Đạo..! không tướng pháp Bạn, Tôi chính là.

Ở đời!

Ở đời! Nặng cái..của tôi
Nghiệp sanh phiền não phan duyên cảnh trần
Rơi vào ác đạo trầm luân
Khổ đau sanh tử gá thân muôn loài.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm