Mây lành Đạo huệ

Kính tưởng niệm Giác linh HT. Thích Thiện Trung, Trụ trì Thiền Viện Đạo Huệ   Ngày thầy quảy dép về quê cũ Đạo Huệ đìu hiu mây tím
image

Kính tưởng niệm Giác linh HT. Thích Thiện Trung,

Trụ trì Thiền Viện Đạo Huệ

Ngày thầy quảy dép về quê cũ

Đạo Huệ đìu hiu mây tím giăng

Dẫu biết đến đi duyên cuộc lữ

Sao lòng đòi đoạn buổi chia phân?

Nhớ Đại giới đàn ở Giác Thiên

Thầy làm Điển lễ nét an nhiên

Phước Duyên - Long Bửu ngày tu học

Bài pháp thầy trao ngát vị thiền.

Thầy sống giản đơn tròn hiếu đạo

Ngôn hành bình dị vẹn ân tình

Tháng năm hưng thịnh ngôi Tam bảo

Noi dấu Tôn sư rõ biết mình!

Tận tuỵ một đời vui phụng sự

Mồi đèn nối đuốc rạng tông phong

Tiếp Tăng độ chúng tâm an trú

Hoằng pháp lợi sanh trí sáng trong.

Ngót bảy lăm năm chơi cõi mộng

Năm mươi hạ lạp dạo Ta bà

Một ngày duyên mãn rời trần vọng

Thầy bước thong dong trở lại nhà.

Tiễn thầy, cung kính dòng truy niệm:

Bậc xuất trần tự tại đến đi

Trong gió bụi thân tâm thúc liễm

Góp dâng đời hoa trái từ bi.

Mùa an cư, tháng 6 nhuần Đinh Dậu - 2017

Học đồ Tâm Chơn vọng bái

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm