Thu muộn

  Thu về muộn rừng phong xanh lá  Gió trở mùa chuyển hoá cỏ cây  Trời buồn giăng mắc màu mây  Hồn thơ trắng mộng đong đầy niềm thương    Lá
image

Thu về muộn rừng phong xanh lá 

Gió trở mùa chuyển hoá cỏ cây 

Trời buồn giăng mắc màu mây 

Hồn thơ trắng mộng đong đầy niềm thương 

Lá sẻ vàng vấn vương sự sống 

Luật diệt sinh theo bóng thời gian 

Dòng đời còn lắm trái ngang 

Bước vào nẻo Đạo bình an tu hành

Trong tự tánh khởi sanh nguyện lực 

Nhiếp tâm thành tích cực giồi trau 

Dụng công nào ngại thấp cao 

Vô ưu cẩn tắc đường vào bản môn ...

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm