Chân Như Toả Rạng (thơ Xướng họa)

  CHÂN NHƯ TOẢ RẠNG (BÀI XƯỚNG)   (Thích Chúc Hiền)   Chân Như tỏa rạng chiếu nhân thiên, Tỏa ánh quang minh, khắp mọi miền. Phật Tử hồi tâm hành


CHÂN NHƯ TOẢ RẠNG

 


( Cẩn họa y đề )

Pháp Phật nguồn chơn rọi khắp thiên,

Đèn soi trí Nhã chuyển bao miền.

Tu tròn lý đạo vun công hạnh,

Bỏ hết gốc tham mới thật nguyền.

Gõ mạnh tâm xao, về tịch tịnh,

Chiếu sâu tánh lặng, rạng quang viên.

Phân minh chánh niệm, nâng vầng tuệ,

Động tĩnh không lay đó chính thiền.

Ngày 26/11/2017

Minh Đạo

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm