Giọt nắng

GIỌT NẮNG   Từng giọt nắng soi nghiêng lá thắm Một cành Sen tô đậm chân tình         Mặc ai theo bóng bỏ hình    

GIỌT NẮNG

Từng giọt nắng soi nghiêng lá thắm

Một cành Sen tô đậm chân tình        

Mặc ai theo bóng bỏ hình                 

Hương Sen vẫn quyện theo nghìn nẻo xa

Ðời thấy đó đã qua một kiếp

Thời gian trôi nối tiếp không ngừng

Hôm nay thấy được vui mừng

Ngày mai lại mất vô chừng vô biên

Làm sao biết Trời nghiêng Ðất ngã

Sóng vổ bờ ghềnh đá trơ vơ

Thuyền tâm vượt biển vào bờ

Rước đưa duyên khách đang chờ tình thương !

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm