Đi về đâu

  ĐI VỀ ĐÂU ?   Quẩn quanh vạn lối vô minh Về đâu cuối nẻo tử sinh dị thường? Trôi lăn theo nghiệp ghét thương Bỏ hình bắt bóng để

ĐI VỀ ĐÂU ?

Quẩn quanh vạn lối vô minh

Về đâu cuối nẻo tử sinh dị thường?

Trôi lăn theo nghiệp ghét thương

Bỏ hình bắt bóng để vương tơ sầu

Ngược dòng bến đổ sông sâu

Nước xuôi biển lớn bể dâu khóc cười

Mộng cao thế sự chơi vơi

Bạc màu áo vải thấy đời tiêu sơ .

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm