Bên tách trà suy tư

.Untitled-2 A.jpg


Đã qua rồi tuổi mộng
Tóc bây giờ thành mây
Ta đi tìm lẽ sống
Trĩu nặng đôi vai gầy
*
Chuyện dựng xây làm được
Chuyện chấn hưng gió bay
Ta theo giòng lội ngược
Khổ một đời nói ngay
*
Nửa đêm thường thức dậy
Bên tách trà suy tư
Lòng thiết tha đành vậy
Chấn hưng hay tạ từ ?
*
Ta chủ quyền ít quá
Bát phong [*] thổi mệt đừ
Đạo pháp chừng nào khá ?
Lòng trĩu nặng ưu tư.
-------------------------
Gia Lai, tháng 11. 2017

***
Ghi chú
[*] Bát phong:
1-Lợi (lợi lộc),
2-Suy (hao tổn),
3-Hủy (chê bai chỉ trích),
4-Dự (gián tiếp khen ngợi người),
5-Xưng (trực tiếp ca tụng người),
6-Cơ (dựng sự việc giả để nói xấu người),
7-Khổ (gặp chướng duyên nghịch cảnh, thân tâm bị bức bách, khổ não),
8-Lạc (gặp được duyên tốt, thuận cảnh, thân tâm vui vẻ, hân hoan).

(Ảnh: tác giả năm 16 tuổi, cuối năm 16 tuổi thọ Sa Di tại Đại Giới Đàn Phước Huệ Nha Trang, trước năm 1975).


www.chuabuuminh.vn
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm