Tứ trụ Quảng Nam

    Tứ trụ Quảng Nam(*)đã tịch rồi, Ngậm ngùi khấp bái máu tim rơi... Tăng Ni khắc khoải niềm thương nhớ, Phật Tử u hoài nỗi cút côi! Nghĩa nặng
image

Tứ trụ Quảng Nam(*)đã tịch rồi,

Ngậm ngùi khấp bái máu tim rơi...

Tăng Ni khắc khoải niềm thương nhớ,

Phật Tử u hoài nỗi cút côi!

Nghĩa nặng ân sư mong dốc trả,

Tình thâm pháp lữ nguyện vun bồi.

Tông môn hưng chấn ngời trang sử,

Chúc Thánh(*)đạo tình vang khắp nơi...!

Hậu học- Thích Chúc Hiền

-Chú Thích:

(*) Tứ Trụ Quảng Nam:

-Cố Hoà Thượng thượng Như hạ Vạn (1930-1980)

-Cố Hoà Thượng thượng Long hạ Trí ( 1928-1998)

-Cố Hoà Thượng thượng Chơn hạ Phát (1931-2016).

-Tân viên tịch:Cố Hoà Thượng thượng Như hạ Huệ ( 1934-2016).

(*) Chúc Thánh: Dòng thiền Lâm Tế Chúc Thánh- Quảng Nam.

TỨ TRỤ QUẢNG NAM

 ( Cẩn họa)

Chư tôn tứ vị đã xa rồi,

Nhớ đến thâm ân lệ lại rơi.

Đuốc tuệ còn mờ, ngâm tánh lặng,  

Đèn thiền chưa sáng, lạnh thân côi.

Công cao dạy dỗ, nghìn năm tạc,

Nghĩa cả vun trồng, trọn kiếp bồi.

Pháp bảo truyền thừa tâm lực trọng,

Tông môn Chúc Thánh tỏa muôn nơi.

Ngày 4/12/2017

Minh Đạo

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm