Huân tu

    Bồ Tát nghịch hạnh trợ duyên  Cho con tu học tinh chuyên lý mầu  Đời dù lâm cảnh khổ sầu  Kiên gan vượt thoát biển dâu ái hà    Làm
image

Bồ Tát nghịch hạnh trợ duyên 

Cho con tu học tinh chuyên lý mầu 

Đời dù lâm cảnh khổ sầu 

Kiên gan vượt thoát biển dâu ái hà 

Làm người nghiệp chướng phải qua 

Một mai tự giác,giác tha tâm hành

Tìm về bến đỗ an lành

Cội nguồn hạnh phúc  sẵn dành tình thương...

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm