Cảm tác nỗi lòng lưu dân

Đông viễn xứ tiện nghi đầy đủ Nhớ quê hương ấp ủ nổi sầu Bắc phương lạnh rét tuyến đầu Se lòng xót dạ gởi câu ân tình
image

Đông viễn xứ tiện nghi đầy đủ

Nhớ quê hương ấp ủ nổi sầu

Bắc phương lạnh rét tuyến đầu

Se lòng xót dạ gởi câu ân tình ...

Bạch Vân Nhi

Đời như cánh phù bình trôi nổi
Chốn viễn phương ruột nhói tơ oằn
Nhớ về cố nội buâng khuâng
Chạnh lòng ai có biết chăng chạnh lòng
Nguyệt Lê

Thương đời trăm mối tơ vò

Người đau ta cũng xót cho cảnh trần

Tuy rằng do bởi Phước phần

Bao nhiêu giọt lệ khóc thân phận nghèo ?

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm