Thơ: Phật, Pháp

             Phật       Phật thật ở tại lòng ta Chứ đâu cần phải bôn ba kiếm tìm       Phật nơi thực tại hiện tiền Khi tâm trong sáng Phật
image

             Phật

      Phật thật ở tại lòng ta

Chứ đâu cần phải bôn ba kiếm tìm

      Phật nơi thực tại hiện tiền

Khi tâm trong sáng Phật liền chiếu soi

                 Pháp

     Đọc kinh suốt cả muôn đời

Không bằng thấy Pháp ngay nơi hiện tiền

    Thoát vòng ảo tưởng đảo điên

Từ vô lượng kiếp, con đường là đây

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm