Đạo vàng

Đạo pháp Như lai không xa rời thế tụcThực tại đang là...đối cảnh vô trụ tâmDiệu dụng Pháp thân tâm hành vô ngã tướngTận định

Đạo pháp Như lai không xa rời thế tục
Thực tại đang là...đối cảnh vô trụ tâm
Diệu dụng Pháp thân tâm hành vô ngã tướng
Tận định niết bàn diện kiến bổn Như lai.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm