Tâm thi Phật Đản

    Bạch Thế Tôn ! Sông đầy vun đắp phù sa Cho dù biển mặn tuôn ra nghìn trùng Gió mây muôn thuở mông lung Thế gian mấy lượt bao

Bạch Thế Tôn !

Sông đầy vun đắp phù sa

Cho dù biển mặn tuôn ra nghìn trùng

Gió mây muôn thuở mông lung

Thế gian mấy lượt bao dung tình người

Bạch Thế Tôn !

Ngài về hoa lá mĩm cười

Cung nghinh Đại lễ khắp nơi rạng ngời

Bước chân Từ Phụ đẹp đời

Thanh âm nhã nhạc tuyệt vời huyền vi

Bạch Thế Tôn !

Trời xanh biến thể thức chi ?

Trong bầu vũ trụ có gì chuyển luân ?

Vạn tầm Pháp báu định thần

Ngũ căn tạo hóa bao lần đổi thay !

Bạch Thế Tôn !

Có ai biết được ngày mai ?

Biển sông dần cạn tháng ngày ngắn theo

Xác trần ví thể bọt bèo

Thật hư giả tạm giàu nghèo hoàn không

Bạch Thế Tôn !

Cúi xin lượng cả khoan hồng

Chúng sanh dị độ thảy đồng bình yên

Vô tình vạn vật bổn nguyên

Chung đường giác ngộ xuôi miền lạc an ...

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm