Ta về

Ta đi! Theo bóng dáng trần Ngàn năm đau khổ, Dã Tràng biển đông Vun bồi lấp bể để mong Tìm châu báu ngọc, cũng không được gì.   Ta
image

Ta đi! Theo bóng dáng trần

Ngàn năm đau khổ, Dã Tràng biển đông

Vun bồi lấp bể để mong

Tìm châu báu ngọc, cũng không được gì.

Ta về! An trụ tánh minh

Nương nhờ đạo pháp giải tâm mê lầm

Căn thông ý tịnh trong ngoài

Chơn tâm trụ vững, đủ đầy bể không.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm