Thành kính tưởng niệm Giác linh Hòa thượng Thích Trung Hậu

Đời là giấc mộng điêu tàn Ngài về dạo gót trần gian hoang chiều Mang niềm tâm sự tịch liêu Nhất tâm hướng dẫn mọi điều thiện chơn Con
image

Đời là giấc mộng điêu tàn

Ngài về dạo gót trần gian hoang chiều

Mang niềm tâm sự tịch liêu

Nhất tâm hướng dẫn mọi điều thiện chơn

Con từng duyên gặp thượng nhơn

Đất trời Vạn Hạnh không sờn sử kinh

Chấp bút dứt khoát đinh ninh

Làm cho tỏ rạng tánh linh thượng thừa

Ngài về từ độ bất ngờ

Ngài đi gió thoảng nguyên sơ hiện về

Để cho nhân thế u mê

Bừng con mắt tuệ, xóa lề đau thương

Chẳng còn gì để vấn vương

Vì trong cuộc mộng vốn thường đảo điên

Xả báo thân, ngộ vô thường

Độ cho sinh chúng đoạn trường lầm than

Thoát ly mộng tưởng cơ hàn

Quay về nẽo giác, Lạc bang siêu quần

Muôn loài vui sống hân hoan

Không còn đau khổ trong màn tử sanh

Con xin đốt nén hương thành

Tiễn ngài trên dặm vô phân biệt trùng

Ngày mai trác việt uy hùng

Ngài về độ thoát muôn trùng chúng sinh

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm