Ngày xưa ngày nay

Ngày xưa mười tám tuổi xuân  Ngày nay sáu tám càng gần đất hơn  Một đời người thấm nghĩa nhơn Nhục vinh đã trải keo sơn còn gì
image

Ngày xưa mười tám tuổi xuân 

Ngày nay sáu tám càng gần đất hơn 

Một đời người thấm nghĩa nhơn

Nhục vinh đã trải keo sơn còn gì ?

Sang hèn phó mặc thị phi

Giả chân thế sự lắm khi vui buồn

Mong sao nước dội về nguồn 

Đàn con viễn xứ tâm hồn thuần lương 

Dặn lòng còn có quê hương 

Dù xa xôi mấy vẫn vương ân tình 

Bao giờ hết nợ phù sinh 

Trả xong nghiệp chướng an bình ra đi ...

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm