Thạch trụ thiền gia

Xuống tận dương trần đạo thế nghiêm, Tâm bi dẫn dắt lặng hương thiền. Truyền thừa pháp bảo luôn an trụ, Liễu giải kinh thâm mãi thuận nguyền. Trí
image

Xuống tận dương trần đạo thế nghiêm,

Tâm bi dẫn dắt lặng hương thiền.

Truyền thừa pháp bảo luôn an trụ,

Liễu giải kinh thâm mãi thuận nguyền.

Trí huệ khai thông ngời chiếu sử,

Ân tình cảm hóa thắm đưa duyên.

Theo dòng hạnh nguyện nay từ giã,

Phương tiện soi đường đã mãn viên.

Phương tiện soi đường đã mãn viên,

Tùy duyên pháp lạc vốn hoằng truyền.

Chúng tu hằng dẫn vui cùng đạo,

Kẻ lỡ dần qui thuận khắp miền.

Núi Ngự thầm rung người nghĩa lớn,

Ta Bà khẽ nhắc khoảnh đời nguyên.

Liên đài vắng lặng trên tòa tĩnh,

Tỏ ngộ nguồn chơn rạng tánh huyền.

( Cẩn họa y đề thơ của thầy Thích Chúc Hiền )

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm