Hạnh Nguyện Tu Tập

  Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời, Tĩnh lặng lòng an rạng mắt môi. Niệm Phật tham thiền nên siêng gắng, Sát Sanh hại vật hãy xa rời. Ban
image

Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời,

Tĩnh lặng lòng an rạng mắt môi.

Niệm Phật tham thiền nên siêng gắng,

Sát Sanh hại vật hãy xa rời.

Ban vui cứu khổ cho phiền cạn,

Khử ác trừ tà để não vơi.

Tuệ sáng từ bi soi vạn dặm,

Đức lành hỷ xả hiển muôn lời.

Câu nghĩa câu ân ghi khắc đá,

Chữ hèn chữ nhược bỏ ra vôi.

Tuỳ duyên vững chãi tâm như đất,

Tự tại thong dong chí tợ trời.

Nhiếp niệm hồi quang hoà pháp giới,

Hành thiền toả đức chiếu trùng khơi.

Nguyện ước một lòng xây  đạo nghiệp,

Từ tâm giúp đỡ cứu thương đời...!

California, 31-07-2018

Chúc Hiền ( Cảm đề )

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm