Thương, Ghét - Dại, Khôn...

Nhân thế xoay vần chuyện ghét, thương Lúc thì oán giận, lúc tơ vương Thương trong vướng mắc, thương rồi khổ Ghét, nhắc tên hoài, ghét lại thương.   -
image

Nhân thế xoay vần chuyện ghét, thương

Lúc thì oán giận, lúc tơ vương

Thương trong vướng mắc, thương rồi khổ

Ghét, nhắc tên hoài, ghét lại thương.

- Đã biết có thương là có hận

Thì đừng lận đận ghét cùng thương!

Mong sao sống nhẹ nhàng thương, giận

Để thoát ra ngoài khổ ghét, thương..

Dại Khôn 

Thiên hạ đua nhau tính dại, khôn

Biết đâu là dại, biết đâu khôn?

Khôn trong tham dục, khôn tìm dại

Dại chốn tu hành. Dại hóa khôn.

- Đã biết có khôn là có dại

Thì thà đừng dại cũng đừng khôn

Mong sao giữ tánh không khôn dại

Để bước ra ngoài chốn dại khôn.

Như Nhiên

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm