Khuyến đạo

    Từ đâu ta đến nơi này? Từ tham si mạng não phiền đến đây. Từ đâu ta có thân này? Từ Duyên hợp tướng bụi trần có thân.   Đến
image

Từ đâu ta đến nơi này?

Từ tham si mạng não phiền đến đây.

Từ đâu ta có thân này?

Từ Duyên hợp tướng bụi trần có thân.

Đến đây ta có những gì?

Hai bàn tay trắng nghiệp trần kéo lôi.

Khi đi ta sẽ được gì?

Cũng đôi  tay trắng nắm mồ bụi hoang. 

Chi bằng quay lại của kho,

Ngọc châu gia bảo chẵng lo thiếu gì.

Như lai Phật mẫu đón chờ,

Ta nên tỉnh ngộ quay về lạc bang.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm