Nhân đức

    Chữ tham tuy biết khó nhìn, Cả đời tu sửa đoạn trừ chưa xong. Chữ nhân nghĩa học nhớ liền, Nhưng khi ứng dụng thực hành lại quên. Chữ
image

Chữ tham tuy biết khó nhìn,

Cả đời tu sửa đoạn trừ chưa xong.

Chữ nhân nghĩa học nhớ liền,

Nhưng khi ứng dụng thực hành lại quên.

Chữ tâm viết dể khó tìm,

Mò trăng đáy nước tâm mình được chăng.

Chữ đức nói dể khó làm,

Ác tham không dứt trọn đời không xong.

Trí không thông, Huệ không sáng,

Đức chưa tròn Phật chẵng gần ta.

Tánh đảo điên.. Tâm vô dức

Ý bất thiện Quỷ ma gần mình.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm