Phật đã cho ta...

Phật đã cho ta điều ngay lẽ thật, Chân lý nhiệm màu soi rọi khắp nơi. Phật đã cho ta tình thương vô lượng, Phương tiện chỉ bày
image

Phật đã cho ta điều ngay lẽ thật,

Chân lý nhiệm màu soi rọi khắp nơi.

Phật đã cho ta tình thương vô lượng,

Phương tiện chỉ bày thoát khổ chuyển luân.

Phật đã cho ta niềm an nhiên tự..,

Giác ngộ nơi mình, muôn vật chúng sanh.

Phật đã cho ta niềm vui vô tận,

Kho báu đủ đầy chân thật không vơi.

Cuộc sống hôm nay về sau hướng đạo,

Soi lại chính mình thiện ác rõ nhân.

Phật tánh vô sanh trì tâm chánh niệm,

Độ chúng mê lầm phiền não vô minh.

Ta ước mong sao đời nay giác ngộ,

Theo ánh dương hồng Đạo pháp xiển dương.

Giải thoát mê linh, lục căn bất tịnh,

Khắp chốn an lành, Phật pháp sáng soi.

Bồ đề, phiền não ở nơi ta,

Nhất tâm chánh niệm lìa xa huyễn trần.

Đạo mầu tuệ giác tánh minh,

Soi chơn ngã thể chân thân vạn loài.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm