Soi lại mình

    Không ai tự thấy mặt mình, Lấy gương soi lại có gì bụi không. Không ai tự biết lòng mình, Lấy gương trí tụê soi lòng nhiễm không.   Thánh
image

Không ai tự thấy mặt mình,

Lấy gương soi lại có gì bụi không.

Không ai tự biết lòng mình,

Lấy gương trí tụê soi lòng nhiễm không.

Thánh phàm quỹ vật ma vương,

Từ nơi cảnh vật dụng tâm hiển bày.

Thánh nhân vô lượng tâm từ...,

Phàm phu tham ái quỷ thần nhiễm ô.

Lòng tham.. chướng ngại pháp lành,

Lời ngay lẽ thật khó lòng lọt tai.

Như lai phật pháp nhiệm màu,

Cũng không thể độ những người kém duyên.

Đời nay ai được pháp lành,

Là do kiếp trước gieo trồng thiện căn.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm