Ta bà vi độ

    Không tham đắm nhiễm bụi trần, Tuy rằng nghèo khó nhưng lòng được an. Không sanh điên đảo pháp trần,(1) Tuy ngoài ngu dốt nhưng lòng huệ minh.   Vô
image

Không tham đắm nhiễm bụi trần,

Tuy rằng nghèo khó nhưng lòng được an.

Không sanh điên đảo pháp trần,(1)

Tuy ngoài ngu dốt nhưng lòng huệ minh.

Vô tâm đối cảnh duyên trần,

Một lần diệt tận muôn đời an nhiên.(2)

Chữ tâm trên cả chữ tài,

Đừng nên đánh mất muôn đời khổ đau.

Ta bà vi độ chúng sinh,

Nguyện thân khắp chốn dữ lành đều cam.

Nhẫn tri bi đức dũng trì,

Như tâm bất động tổng trì Pháp thân.

(1) Không phân biệt mê lầm vọng tưởng chấp trước các trần tướng.

(2) Không còn dính mắc trụ chấp tham đắm nhiễm ô phiền não các tướng trần, muôn đời sẽ được thong dong tự do tự tại an nhiên vĩnh hằng.

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm