Tôi là hạt cát

Chữ tôi ngã mạng chính là, Tôi mà không mũ tức là mắc toi. Chữ tôi tham ái chính là, Tôi mà thêm sắc tức là tối tâm. Chữ
image

Chữ tôi ngã mạng chính là,

Tôi mà không mũ tức là mắc toi.

Chữ tôi tham ái chính là,

Tôi mà thêm sắc tức là tối tâm.

Chữ tôi sân hận chính là,

Tôi mà thêm nặng tức là tội danh.

Chữ tôi si nghiệp chính là,

Tôi mà huyền dấu tức là tồi căn.

Tôi là hạt cát gió mây,

Nhân duyên hội tụ Cái tôi thành hình.

Một khi từ giã cõi trần,

Cái tôi thân sắc tánh tình vỡ tan.

Trở về mây bụi hợp tan,

Quán xem Tôi ấy phải là chính tôi.?

Chánh Bảo Trung

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm