Hành trang viễn xứ

Đôi dòng cho bạn và tôi Gởi cùng bằng hữu ngược xuôi tháng ngày! Dẫu bao oan trái sẵn bày Nhủ lòng xem tựa cơ may ngọc ngà.   Nghêu

Đôi dòng cho bạn và tôi

Gởi cùng bằng hữu ngược xuôi tháng ngày!

Dẫu bao oan trái sẵn bày

Nhủ lòng xem tựa cơ may ngọc ngà.

Nghêu ngao vui thú yên hà

Ươm mầm tuệ giác phương xa kết tình.

Kể từ bén cuộc phiêu linh

Nếp quê vẹn giữ nguyên trinh cõi lòng

Qua cầu danh lợi thong dong

Gót mềm phỉ chí tang bồng...con con!

Vai gầy một tấm lòng son

Dọc đường gió bụi vuông tròn nguyện xưa.

Ngỡ rằng quen những nắng mưa

Ai dè tâm tưởng đong đưa chòng chành!

Chừng như tỏ lối thị thành

Ngờ đâu chân sáo loanh quanh phố chiều!

Bốn mùa chăm chút thương yêu

Hành trang viễn xứ chắt chiu tình người.

                                                                        Minnesota, cuối tháng 7/2018.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm