Như Lai tuệ giác

Dạ lòng uẩn khúc khó lường, Sông sâu bể rộng địa cầu dể đo. Nào ai biết được lòng người? Như lai tuệ giác rõ lòng thấu tâm.   Cảnh
image

Dạ lòng uẩn khúc khó lường,

Sông sâu bể rộng địa cầu dể đo.

Nào ai biết được lòng người?

Như lai tuệ giác rõ lòng thấu tâm.

Cảnh trần hiện có do duyên,

Lầm mê nghỉ tưởng dấy tâm niệm hành.

Tác nhân nghiệp thức tạo thành,

Chúng sanh phiền não luân hồi tử sanh.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm