Tâm thi dâng Thầy

TÂM THI DÂNG THẦY   Con viết thư gởi Thầy khoan đọc ! Chờ ngày nào con học thi xong ? Vì Tâm còn mãi ruỗi rong Nhìn đời bằng

TÂM THI DÂNG THẦY

Con viết thư gởi Thầy khoan đọc !

Chờ ngày nào con học thi xong ?

Vì Tâm còn mãi ruỗi rong

Nhìn đời bằng ánh mắt trong bụi mờ

Khi chợt hiểu giấc mơ tu sĩ

Cửa Từ bi hoan hĩ tròn đầy

Tận tình công khó đắp xây

Cho đời vẹn nghĩa tạo gầy thiện duyên

Lửa ái dục ưu phiền đã tắt

Ngã chấp vì buộc thắt oan khiên

Vượt qua chướng ngại hiện tiền

Mong cầu phước báu quy nguyên quả lành

Hạt sương sớm long lanh trong nắng

Tan dần theo thầm lặng gió đùa

Thuận dòng luân chuyễn giao mùa

Tứ thời ấm lạnh vẫn chưa an lòng !

Mang số kiếp long đong nặng nợ

Sự trả vay nhẹ tợ mây Trời

Cho thân tạm được thảnh thơi

Vui câu kinh kệ vạn lời Thánh nhân

Giọt mưa Pháp gội nhuần Phật tánh

Trí huệ soi tựa ánh trăng rằm

Huyền vi muôn thuở thậm thâm

Viên dung Đạo hạnh chân tâm diệu kỳ

Bạch Vân Nhi

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm