Về đâu!

Đường về cứ ngỡ là xa, Ai dè! Tỉnh giác nhận ra thấy gần. Tuy gần mà chẳng phải gần, Tánh mê vọng tưởng muôn phần vẫn xa.   Dù

Đường về cứ ngỡ là xa,

Ai dè! Tỉnh giác nhận ra thấy gần.

Tuy gần mà chẳng phải gần,

Tánh mê vọng tưởng muôn phần vẫn xa.

Dù cho xa cách đôi bờ,

Vô sanh nhẫn pháp độ trì chúng sinh.

Căn trần đồng thể tánh không,

Chơn linh diệu pháp tướng không trở về.

Về đâu! Với cái được là..?

Huyễn tâm bất giác pháp trần diệt sanh.

Như lai thật thể muôn loài,

Tánh minh tuệ giác soi cùng thập phương.

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm