Vô Đề Thi Tập

Bài số 1出家目的脫輪迴免受長期生死催看破紅塵皆夢幻法身慧命用心培Dịch âmXuất gia mục đích thoát luân hồiMiễn thọ trường kỳ sanh tử thôiKhán phá hồng trần giai mộng huyễnPháp thân huệ mạng
image

Bài số 1
出家目的脫輪迴
免受長期生死催
看破紅塵皆夢幻
法身慧命用心培
Dịch âm
Xuất gia mục đích thoát luân hồi
Miễn thọ trường kỳ sanh tử thôi
Khán phá hồng trần giai mộng huyễn
Pháp thân huệ mạng dụng tâm bồi
Dịch nghĩa
Xuất gia mục đích khỏi luân hồi
Tránh chẳng theo dòng sanh tử trôi
Thấy rõ hồng trần đều giả tạm
Pháp thân huệ mạng gắng vun bồi
Lục bát
Xuất gia để thoát luân hồi
Gắng tu tránh được nổi trôi vô thường
Hồng trần giả tạm đau thương
Luôn tu phước huệ an tường tiêu dao

www.daophatngaynay.com
Từ khóa:
Ý kiến phản hồi


 Refresh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm