Ngày mai

Ngày mai-www.daophatngaynay.com

  Ngày mai, nếu chúng ta biết lắng ngheHãy nghe, tiếng lòng như khúc suối reoNgày mai, nếu chúng ta biết hướng thượng Hãy nghe, lòng ta
 • Gieo mầm-www.daophatngaynay.com

  21/03/2017, 21:48
    Trăm năm bia đá vẫn mòn Ngàn năm lịch sử Lý-Trần còn đây. Mái chùa che chở hồn dân tộc Lịch sử muôn đời của Tổ tông Phật giáo
 • Dấu Ấn-www.daophatngaynay.com

  21/03/2017, 21:48
    Hà Ngọc nơi có Chùa Linh Xứng Hà Trung gương sáng Phật Lý-Trần Lịch sử bao đời của tổ tông Ngàn năm còn đó ghi dấu ấn. Lý Thường
 • Quét sạch bụi trần-www.daophatngaynay.com

  21/03/2017, 20:20
    Quét cho sạch hết muộn phiền Quét cho tâm sáng bình yên cõi lòng. Quét rồi để dứt si mê Quét cho tiêu hết khổ đau ở đời. Quét
 • Nhớ-www.daophatngaynay.com

  21/03/2017, 20:18
    Tuy rằng vạn pháp đều không Nhưng còn bao việc cho lòng nghĩ suy Không phải là quên hết đi Ta nên ghi nhớ những gì thiết tha.   Nhớ
 • Đừng bao giờ bỏ cuộc-www.chuabuuminh.vn

  21/03/2017, 09:12
 • Duy Tuệ-www.daophatngaynay.com

  21/03/2017, 09:03
      Duy tuệ thị nghiệp Tánh tâm giải thoát, Duy thức mê lầm nghiệp chướng khổ đau. Trí giác tánh minh chẳng không chẳng có, Thức tướng mê lầm
 • Tôi muốn-www.daophatngaynay.com

  21/03/2017, 07:58
                           Tôi muốn khóc nhưng đời chưa rưng lệ Tôi muốn sầu nhưng mặc kệ thời
 • Đừng bao giờ bỏ cuộc-www.daophatngaynay.com

  20/03/2017, 21:40
  NEVER GIVE UP No matter what is going on Never give up Develop the heart Too much energy in your country Is spent developing the mind
 • Thiền-www.daophatngaynay.com

  20/03/2017, 21:39
    Thiền nào..? Thiền của Phật tâm Thiền không nghĩ tưởng, phan duyên cảnh trần Vô tâm, vô tướng đối trần Trang nghiêm tự tánh, hiện tiền bổn lai.   Chánh

Các tin khác

Từ khóa tìm kiếm